چهارشنبه 1 مرداد 1393
  • سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی ژنتیک ایران

    چهارشنبه 8 خرداد 1392

    این بار به یاری خداوند متعال توفیق یار گردید تا کنگره ژنتیک به صورت بین المللی برگزار شود لذا "سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی ژنتیک ایران" از تاریخ 30 اردیبهشت لغایت 1 خرداد ماه سال 1393 در تهران برگزا خواهد شد.


    جزئیات بیشتر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.